In 1922 is door E.J. Veldwachter een (hoef)smederij en bedrijf in landbouwwerktuigen opgericht. Hiervoor had hij de bestaande smederij van Maats aan de Traasterdijk te Bathmen gehuurd. Deze smederij stond op de plaats waar later de zuivelfabriek is gekomen.

VeldwachterEJ 1920 75procent
E.J. Veldwachter als smidsknecht ± 1918.

In 1939 is men begonnen met de bouw van een smederij met woonhuis aan de Koekendijk 4 ook in Bathmen. Op 10 maart 1940 is deze smederij in gebruik genomen.

In 1963 werd het bedrijf door A.G. Veldwachter en W.T. Veldwachter, zonen van de oprichter voortgezet.
Geleidelijk ging men van smederij naar constructiewerk en kwamen er huishoudelijke artikelen en rijwielen bij. Rond 1975 werd het accent verlegd naar landbouwmechanisatie, constructie-, loodgieters-, en installatiewerk terwijl de huishoudelijke artikelen en rijwielen geleidelijk afgestoten werden.

VeldwachterWT 1998
W.T. Veldwachter 1998
VeldwachterAG 1995
A.G. Veldwachter 1995 

 

In 1980 is de huidige bedrijfshal van 900 m2 gebouwd en in 1983 is men met automatisering begonnen.

In 1994 is het bedrijf aan E.J.G. Veldwachter (zoon van A.G. Veldwachter) en G.R. Veldwachter (zoon van W.T. Veldwachter) overgedragen.

In 1999 is de NC gestuurde guillotineschaar en kantbank geïnstalleerd. Op dit moment zijn er 6 vaste medewerkers.